DigIT Hub AI

Vi hjälper företag i Skåne och Blekinge att förbättra sin verksamhet med artificiell intelligens (AI)

AI för affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet 

Bakgrund

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Målet är att hjälpa 1 000 organisationer, och fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.

Initiativet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Vi har möjlighet att:

9

Hjälpa dig att förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

9

Utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg

9

Stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din egna organisation

              ... och mycket mer!

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49