Ansök nu

DigIT Hubs
Missions-program

Kom igång med ditt digitaliseringsprojekt tillsammans med DigIT Hub!

An initiative co-funded by the European Union

Bakgrund

DigIT Hubs Missions-program

DigIT Hub är ett EU-finansierat initiativ som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Vi fokuserar särskilt på omställningen mot “smarta hållbara städer” och “smart industri”.

En del av vår finansiering går till att hjälpa organisationer att utveckla sina digitaliseringsidéer genom DigIT Hubs Missions-program.

Hur Missions-programmet går till

DIGIT HUBS MISSIONS-PROGRAM

Vad du får ut av programmet

Blir din organisation utvald till Missions-programmet så kommer vårt team och nätverk av partners att arbeta tillsammans med dig under sex månader för att förverkliga din digitaliseringsidé. Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i din organisation.

Varje DigIT Hub Mission värderas upp 750 000 SEK i expertstöd.

URVALSKRITERIER FÖR MISSIONS

Urvalskriterier

Mellan 2023 och 2025 kommer 24 Missions-projekt att väljas ut baserat på följande kriterier:

Stödberättigande: Organisationen representerar offentlig sektor eller motsvarar definitionen av ett litet till medelstort företag (SME) med högst 249 anställda. Organisationen måste vara belägen i Blekinge, Kronoberg eller Skåne i södra Sverige.

Fördelning: Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan små och medelstora företag och offentlig sektor. Fokus i projekten ligger på digital transformation mot smarta städer och smart industri.

Behov av digitalisering: Projekten väljs ut för att matcha tillgänglig expertis och resurser inom DigIT Hubs partnernätverk.

Hållbar utveckling: Projekten bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen.

Engagemang: Projekten väljs ut baserat på den sökande organisationens möjlighet och förmåga att engagera sig under hela uppdragsperioden på sex månader Resursbehov och tidsåtgång kan komma att variera beroende på projektets omfattning.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en jury bestående av representanter från partners inom projektteamet.

Är du osäker på om du uppfyller kriterierna? Kontakta oss gärna: info@digithub.se

 

Ansök nu för chansen att bli utvald!

Framgångsrika sökande kommer att kontaktas av vårt team.

DigIT Hubs Missionsprogram

Vi tar nu emot ansökningar till missionsprogrammet!

Skip to content