Om DigIT Hub Sweden

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH). Vi hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vinnova, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

An initiative co-funded by the European Union

digitalisering som en motor

Bakgrund

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer.

Genom DigIT Hub Sweden använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

Ditt nya nätverk

Partners

DigIT Hub Sweden samordnas av Mobile Heights och leds i samarbete med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, Ideon Science Park, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet – LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE – Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Lundinova, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet.

Vi samarbetar även med Invest in Skåne och Almi.

Initiativet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Vinnova, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

rrDigitalt innovationscentrum

Europeisk Digital Innovationshubb

År 2020 inrättades DigIT Hub som en regional digital innovationshubb i södra Sverige. DigIT Hub Sweden har sedan dess fått status som European Digital Innovation Hub (EDIH).

En europeisk digitala innovationshubb fungerar som en kontaktpunkt. Vi hjälper företag och offentlig sektor med sina digitala utmaningar för att kunna bli mer konkurrenskraftiga.

Genom tillgång till teknisk expertis och möjlighet att ”testa innan man investerar” hjälper vi företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. Vi tillhandahåller också innovationstjänster, exempelvis finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling.

Miljöfrågor är i fokus, särskilt när det gäller energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

DigIT Hub Sweden erbjuder 

Verktyg och tjänster

Vi hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.

Utbildning

Vi har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner som kan hjälpa till att bygga upp digital kompetens inom din organisation.

Testmiljöer

Vi erbjuder miljöer som gör det möjligt att testa innan du investerar i ny utrustning.

Finansiering och stöd

Vi ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa. Genom oss har du direkt tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Att engagera sig i DigIT Hub Sweden

Få stöd

Vi är här för att hjälpa organisationer i södra Sverige att digitalisera! För att vara berättigad till stöd genom DigIT Hub måste din organisation uppfylla följande två kriterier:

1) Vara ett litet eller medelstort företag (SME) ELLER en enhet inom den offentliga sektorn;

2) Fokusera brett på områdena “smarta städer” eller “smart industri”.

Bli en stödjande partner

Alla har möjlighet att samarbeta med DigIT Hub Sweden – oavsett geografiskt läge eller typ av organisation. Vi är alltid intresserade av att höra från potentiella partners som kan hjälpa organisationer att digitalisera!

Oavsett om du tillhandahåller verktyg för digitalisering, utbildning, testmiljöer eller finansieringsmöjligheter, tveka inte att ta kontakt med vårt team för att undersöka hur vi kan samarbeta.

Samarbetet med DigIT Hub sänker tröskeln till att gå in i ett utvecklingsarbete. Den administrativa bördan, som brukar vara stor i olika typer av EU-projekt, belastar inte projektdeltagarna och det gör att tiden man lägger i projektet blir effektiv.

Mia Wihlborg
Landskrona stad

Skip to content