LÄR DIG:

Utbildning & kompetens

DigIT Hub har nära samarbeten med kompetenscenter, yrkeshögskolor, utbildningsleverantörer och forskningsinstitut för att hjälpa dig att bygga digital kompetens inom din organisation

Vi stöttar dig med utbildning och digital kompetens

Ny teknik och digitala processer måste förstås för att kunna användas - vilket gör att digital kompetens och utbildning är avgörande för lyckade digitaliseringsinitiativ.

Hos DigIT Hub samarbetar vi med utbildningsanordnare för att stödja kompetensutveckling och digitala färdigheter på både grundläggande och avancerad nivå.

  Utbildning och kompetens: Vad vi erbjuder

  Events

  DigIT Hub arrangerar en mängd olika events för att öka digitala kunskaper hos organisationer och dess anställda. Formaten på dessa sträcker sig från traditionella workshops och seminarier till interaktiva hackathons, studiebesök och "Failure Sessions".

  Eventens tema utformas utifrån aktuella behov, och kan anpassas till både nybörjare och experter (beroende på ämnet). 

  Kurser

  DigIT Hub arbetar i nära samarbete med kompetenscentrum och högskolor för att utveckla skräddarsydda utbildningsprogram inom digitalisering som både möter nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden. 

  Vi jobbar även med det EU-finansierade initiativet CoSkill, som erbjuder en rad kostnadsfria kurser inom digitalisering. 

  Forskning

  DigIT Hub fungerar som en brygga mellan den privata sektorn, den offentliga sektorn och forskningsinstitutioner. Vi bidrar till att föra samman behoven från näringslivet med den forskning som bedrivs i akademiska miljöer. 

  Vi underlättar på så sätt tillämpningen och användningen av forskningsresultat, och bidrar till att forma framtida forskningsområden.

  info@digithub.se
  +46 (0) 70 274 59 72

  Kontakta oss

  MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

  Media Evolution

  LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

  Mobile Heights

  TELEFON: +46 (0) 73 830 66 59