DigIT Hub Sweden Partners och supportrar

DigIT Hub får ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg. Möt våra partners nedan!

DigIT Hub Sweden Medfinansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska unionen genom att korrigera obalanser mellan regionerna.

Region Skåne

Region Skåne är det regionala rådet i Skåne län i Sverige och arbetar för att invånarna i Skåne ska vara friska och tro på framtiden. 

Region Blekinge

Stödjare: Offentliga sektorn

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i Blekinge genom att hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildning. 

Region Kronoberg

Stödjare: Offentliga sektorn

Region Kronoberg främjar hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg - med utgångspunkt i visionen om ett gott liv i ett levande län som är attraktivt att bo, leva och arbeta i.

Projektledare för DigIT Hub Sweden

Mobile Heights

Projektägare och medansvarig: ICT

Mobile Heights är en icke vinstdrivande IKT-klusterorganisation och nätverksgemenskap som främjar innovation och tillväxt i den digitala världen genom att koppla samman företag, akademi och samhälle.

IUC Syd

Medansvarig: Tillverkningsindustrin

IUC Syd är ett ideellt, medlemsbaserat industriellt utvecklingscentrum som stärker tillväxten och konkurrenskraften hos tillverkningsföretag i Skåne.

Utveckling av medierna

Medansvarig: Digital industri

Media Evolution är en ideell medlemsorganisation som främjar förutsättningarna för tillväxt och innovation inom mediebranschen och organisationer som arbetar med digital utveckling. 

Blå vetenskapspark

Stödjare: Science Park

I Blue Science Park möter forskningen de behov som finns i näringslivet och den offentliga sektorn - genom att bygga upp spetskompetens och påskynda innovation och digital omvandling.

Växjö Linnaeus Science Park

Stödjare: Science Park

Videum Science Parks roll är att stödja etableringen av nya företag i Växjö - genom att skapa regionens ledande miljö för kunskapsföretag och tillväxtföretag.

DigIT Hub Sweden Projektpartner

Lunds kommun

Partner: Offentlig sektor

I Lund möts tradition och innovation. I den medeltida staden är det lika nära till universitet och avancerad forskning som till natur och kultur.

Malmö stad

Partner: Offentlig sektor

Mångfald och möjligheter: I Malmö stad arbetar man med stolthet i demokratins tjänst - för alla som bor och arbetar här. 

RISE

Partner: Forskning 

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner i samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Festo (DIH)

Partner: Industri

Festo är en världsledande leverantör av automationsteknik och en ledande aktör inom industriell träning och utbildningsprogram.  

Nolato

Partner: Industri

Nolato utvecklar och tillverkar kundspecifika produkter av polymermaterial för globala kunder inom utvalda industrisektorer.

Scanfil

Partner: Industri

Scanfil är en pålitlig tillverkningspartner och systemleverantör för de mest krävande kunderna inom den internationella elektronikindustrin.

Sigma Connectivity

Partner: Industri

Sigma Connectivity är en ledande konsultgrupp som har en unik expertis inom teknik, design och ingenjörskonst och en obeveklig passion för bättre lösningar.

Wallåkra Mekaniska (DIH)

Partner: Industri

Wallåkra Mekaniska arbetar med legotillverkning för många olika tillämpningar, specialiserat på svarvning och fräsning i CNC-styrda maskiner.

VATI i Sverige

Partner: Hållbarhet

VATI i Sverige Utbilda och certifiera företag och förändringsagenter genom SDG-certifiering i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling.

Techtank

Stödjare: Cluster Organisation

Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som arbetar för att främja utvecklingen av industriföretag, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen.

Linnéuniversitetet

Stödjare: Akademin

Linnéuniversitetet ligger i Växjö och Kalmar och erbjuder en kreativ och internationell kunskapsmiljö som främjar nyfikenhet, kreativitet, gemenskap och nytta.

Växjö kommun

Stödjare: Offentliga sektorn

Växjö är en grön expansiv stad med en välkänd miljöpolitik, ett rikt och varierat näringsliv och en tillväxttakt som är jämförbar med Sveriges storstäder.

Epic Teknikens Hus

Stödjare: Cluster Organisation

EPIC Teknikens Hus ligger i Växjö. Syftet är att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning som motsvarar industrins framtida behov och att göra teknisk utbildning och tekniska yrken attraktiva.

Campus Ljungby

Stödjare: Akademin

Campus Ljungby ligger i Ljungby och erbjuder ett brett utbud av kurser inom både akademiska och yrkesinriktade områden med stark koppling till näringslivet. 

QCM

Stödjare: Den privata sektorn

QCM är ett konsultföretag som arbetar metodiskt för att förstå behoven hos både människor och organisationer för att leverera framgångsrika digitala omvandlingsprojekt.

Helsingborgs stad

Stödjare: Offentliga sektorn

Helsingborg ligger i södra Sverige och är en stad som har siktet inställt på att bli en av Europas mest innovativa städer genom att erbjuda en öppen innovationsplattform för stadsinnovationer.

Malmö universitet

Medansvarig: Academia

Malmö universitet är ett innovativt, urbant och internationellt universitet beläget i centrala Malmö, som kännetecknas av den roll som universiteten har i ett öppet, hållbart och jämlikt samhälle.

Lunds universitet - LTH

Medansvarig: Academia

LTH är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet i Sverige, med cirka 10 000 studenter och 1 000 forskare som fokuserar på industri, digitalisering, samhällsbyggande, klimat och liv.

VEAB Växjö Energi

Supporter: Offentliga tjänster

VEAB Växjö Energi är ett energiproduktionsföretag vars långsiktiga engagemang för biobränslen har bidragit avsevärt till att minska koldioxidutsläppen i kommunen.

Wexnet

Supporter: Offentliga tjänster

Wexnet är ett samarbetsprojekt som tillhandahåller höghastighetsinternet och sociala fördelar för företag och hushåll i regionen (Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun).

DigIT Hub Sweden Affiliates

Almi

Supporter: Finansiering

Almi är Sveriges mest aktiva företagsutvecklare som tillhandahåller riskkapital, lån och affärsstöd till svenska företag och affärskoncept med tillväxtpotential.

Big Science Sverige

Supporter: Ekosystem för innovation

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industrial Liaison (ILO) och länken mellan svenskt näringsliv, institut, akademi och Big Science-forskningsanläggningar där Sverige är medlem. 

Investera i Skåne

Supporter: Investering

Invest in Skåne är Skånes officiella organ för handels- och investeringsfrämjande. De hjälper internationella företag att investera och expandera i regionen, och lokala företag att hitta internationella partnerskap och öka sin globala försäljning. 

Enterprise Europe Network (EEN)

Supporter: Ekosystem för innovation

EEN ger stöd till små och medelstora företag med internationella ambitioner genom partnerskap, rådgivning och innovation.

PRV

Supporter: Ekosystem för innovation

Den svenska Patent Patent- och Registreringsverket (PRV) är centrumet för immateriella rättigheter och strävar efter att främja innovation och tillväxt i Sverige.

Ideon Innovation

Stödjare: Incubator

Ideon Innovation är en inkubator i Lund som utvecklar entreprenörer, idéer och företag genom väl valda, värdeskapande aktiviteter och stödresurser.

Vill du också bli partner?

Bild av Britta Duve Hansen, DigIT Hub Team

Kontakta oss!

Britta Duve Hansen, chef för DigIT Hub

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49