DigIT Hubs Missions-program

Kom igång med ditt digitaliseringsprojekt tillsammans med DigIT Hub!

Är din organisation en offentlig förvaltning eller ett litet- till medelstort företag i södra Sverige?

Har du idéer till ett digitaliseringsprojekt inom din organisation som kan bidra till "smarta städer" eller "smart industri"?

 

BAKGRUND

DigIT Hubs Missions-program

DigIT Hub är ett EU-finansierat initiativ som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag samt den offentliga sektorn i södra Sverige. Vi fokuserar särskilt på omställningen mot "smarta hållbara städer" och "smart industri". En del av vår finansiering går till att hjälpa organisationer att utveckla sina digitaliseringsidéer genom DigIT Hub Missions-program.

 

Hur Missions-programmet går till

*Genomförande- och avslutningsfasen pågår i ca. 6 månader

DIGIT HUBS MISSIONS-PROGRAM

Vad du får ut av programmet

Blir din organisation utvald till Missions-programmet så kommer vårt team och vårt nätverk av partners att arbeta tillsammans med dig under sex månader för att förverkliga din digitaliseringsidé. Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i din organisation.

Varje DigIT Hub Mission värderas till 200 000 SEK i expertstöd och omfattar följande:

 

Digital utvärdering

När du blivit antagen som ett av våra Missions-projekt så kommer vårt team att genomföra tre inledande bedömningar med din organisation:

Mind the GAP

QCM Digital mognadsanalys

Hållbarhetsanalys 

Tillsammans ger dessa analyser oss en gemensam bild av vart ni befinner er i er digitaliseringsresa och vad som krävs för att uppnå målen för ert Missions-projekt.

Verktyg och tjänster

Behöver ditt företag miljöer för att testa IoT- och sensorteknik? 5G? Artificiell intelligens? Cybersäkerhet?

Eller kräver dina digitaliseringsbehov kanske digitala processer, nya sätt att arbeta på eller utbildningar och kompetensutveckling?  

Från robotar för automatisering till mötesplatser och verktyg för innovationsprintar så bistår vi med en rad olika verktyg och tjänster i Missions-programmet.

Stödnätverk

Nätverket som stödjer Missions-programmet är experter på det de gör (- se ett axplock av dem här).

Så oavsett om du behöver konsulter för implementering av digitala verktyg, forskare, tjänstedesigners - eller annan typ av kompetens - så finns vårt omfattande nätverk här för att hjälpa dig på vägen.

Vi har också medel tillgängliga för att stödja ytterligare upphandling av tjänster, vid behov.

Lärande

Missions-programmet ger dig möjlighet att "lära genom att göra" i en trygg miljö med tillgång till digitaliseringsexperter.

När Missions-projektet genomförts så jobbar vi med dig och ditt team för att sammanställa en slutrapport för att dela de uppnådda resultaten, lärdomarna och rekommendationerna.

Resultaten delas både internt och externt som referensfall, och bidrar på så sätt till delat lärande.

HAR DU FRÅGOR?

Vi är här för att hjälpa dig!

URVALSKRITERIER FÖR MISSIONS

Vad vi letar efter

Totalt 10 Missions-projekt kommer att väljas ut under 2021 och 2022, baserat på följande kriterier:

Stödberättigande: Organisationen representerar den offentliga sektorn ELLER motsvarar definitionen av ett litet till medelstort företag (SME) med högst 249 anställda. Organisationen måste vara belägen i Skåne eller Blekinge i södra Sverige.

Representation: Missions-projekten kommer att väljas ut för att uppnå en jämn fördelning mellan små och medelstora företag och den offentliga sektorn, samt mellan projekt som fokuserar på digital transformation mot smarta städer och smart industri.

Behov av digitalisering: Missions-projekten kommer att väljas ut för att matcha tillgänglig expertis och resurser inom DigIT Hubs partnernätverk.

Hållbar utveckling: Missions-projekten kommer att väljas ut med hänsyn till potentialen att använda digitalisering som ett verktyg för hållbar utveckling.

Engagemang: Missions-projekten kommer att väljas ut baserat på den sökande organisationens möjlighet och förmåga att engagera sig under hela uppdragsperioden på sex månader (resursbehov och tidsåtgång kan komma att variera beroende på projektets omfattning). 

Ansökningarna kommer att utvärderas av en jury bestående av representanter från Mobile Heights, Media Evolution, IUC Syd, Lunds universitet (LTH), Malmö universitet, Lunds kommun, Malmö stad och RISE.

Hur du ansöker

Ansökningarna är öppna - Ansök NU för att få chansen att bli utvald! framgångsrika sökande kommer att kontaktas av vårt team.