Finansieringsstöd

DigIT Hub möjliggör digitaliseringsinitiativ genom rådgivning och stöd att hitta investeringar

Vi öppnar dörrar för finansiering av digitala initiativ

Lite hjälp räcker långt, och tillgång till finansiering är en viktig förutsättning för digitaliseringsinitiativ. 

DigIT Hub kan hjälpa dig att få kontakt med finansieringsrådgivare, ger vägledning vad gäller finansieringsprogram och stöttar dig i att identifiera andra relevanta finansieringsmöjligheter. 

  Stöd att hitta investeringar: Vad vi erbjuder

  Digitaliseringscheckar

  Få finansiering för digitala initiativ i din egen organisation - värderat upp till 250 000 kronor.

  Initiativet "Digitaliseringscheckar" leds av Region Skåne. Genom att medfinansiera digital transformation hos företag i södra Sverige är målsättningen att tillsammans öka konkurrenskraften i regionen, och skapa företagsnytt värde genom användande av digital teknik.

  info@digithub.se
  +46 (0) 70 274 59 72

  Missions-program

  Genom DigIT Hubs Missions-program kan små- och medelstora företag samt den offentliga sektorn ansöka om upp till 200 000 kronor i expertstöd för sina interna digitaliseringsprojekt.

  Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i den egna organisationen, och som delas som referensfall för andra organisationer att ta del och inspireras av.

  Kontaktpunkt för I4MS

  DigIT Hub är den första I4MS-kontaktpunkten i Sverige. I4MS är ett initiativ som främjas av Europeiska kommissionen för att främja digital innovation hos små och medelstora tillverkningsföretag i Europa. 

  Det innebär att vi är en officiell resurs för tillverkningsindustrin i södra Sverige när den vill digitalisera sig.

  info@digithub.se
  +46 (0) 70 274 59 72

  Tillgång till Europa

  Europeiska kommissionen hjälper organisationer att digitalisera genom att bygga upp ett nätverk av digitala innovationshubbar i Europa (EDIH). 

  Som utvald EDIH-kandidat för Sverige bidrar DigIT Hub till att knyta värdefulla kontakter med Europa, och ta vara på de möjligheter som finns för gränsöverskridande samarbeten och investeringsmöjligheter.

  Frågor om DigIT Hubs finansiering och investeringsstöd?

  Bild av Britta Duve Hansen, DigIT Hub Team

  Kontakta oss!

  Britta Duve Hansen, chef för DigIT Hub

  Kontakta oss

  MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

  Media Evolution

  LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

  Mobile Heights

  TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49