ELLIIT Tech Talk och studiebesök

Ideon Science Park

Vi bjuder in dig till förmiddagen för att lära dig mer om 5G och vägen framåt med Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid Lunds universitet. Därefter kommer vi att genomföra studiebesök hos Sigma Connectivity och Ericsson Garage.