Kontakt

Träffa teamet

Vi är här för att stötta dig!

BRITTA DUVE HANSEN

DigIT Hub Manager

Anställd via Mobile Heights

Marcus Engqvist

Missions-program

Anställd via IUC Syd

Lisa Jedlid

Utbildning & kompetens

Anställd via Media Evolution

VERONICA DI DATO

Kommunikationsansvarig

Anställd via Mobile Heights

LINDA HÅKANSSON

Testmiljöer

Anställd via IUC Syd

RAHIM HOTEK

Ekonomi och rapportering

Anställd via Mobile Heights

Emma Hagman-Rang

Utbildning & kompetens

Tilldelad via Växjö Linnaeus Science Park

Anton Olsson

Investeringar

Tilldelad via Blue Science Park

Emma sturesson

Investeringar

Tilldelad via Blue Science Park

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 73 830 66 59