Om DigIT Hub

DigIT Hub är ett initiativ som hjälper företag och offentlig sektor i södra Sverige att digitalisera, med medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne.

Bakgrund

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock attetisk teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer. 

Genom DigIT Hub använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetsmetoder, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer i Skåne och Blekinge att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

Grundande partner

DigIT Hub får ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne och leds av de regionala innovationsklustren Mobile Heights, Media Evolution och IUC Syd i samarbete med Lunds universitet (LTH) och Malmö högskola.

DigIT Hub stöds också av viktiga partner inom den offentliga sektorn, industrin, den akademiska världen och forskningen.

Europeisk Digital Innovationshubb

År 2020 upprättades DigIT Hub som en regional Digital Innovations Hubb (DIH) i södra Sverige. DigIT Hub har sedan dess valts ut av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova som en svensk kandidat att även få status som Europeisk Digital Innovations Hubb (EDIH).

De europeiska digitala innovationscentrumen kommer att fungera som en enda kontaktpunkt som hjälper företag att dynamiskt svara på de digitala utmaningarna och bli mer konkurrenskraftiga. Genom att ge tillgång till teknisk expertis och experimenterande samt möjlighet att "testa innan man investerar" hjälper EDIH:erna företagen att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. De tillhandahåller också innovationstjänster, t.ex. finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling. Miljöfrågor beaktas också, särskilt när det gäller energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

Vad DigIT Hub erbjuder

9

Verktyg och tjänster

DigIT Hub hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.

9

Utbildning

DigIT Hub har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner för att hjälpa dig att bygga upp digital kompetens inom din organisation. 

9

Testmiljöer

DigIT Hub erbjuder miljöer som möjliggöra praktiska demonstrationer och försök innan man investerar i ny utrustning som är avsedd för den egna organisationen.

9

Finansiering och stöd

DigIT Hub ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa, med direkta tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Att engagera sig i DigIT Hub

Få stöd

Vi är här för att hjälpa organisationer i södra Sverige att digitalisera! För att vara berättigad till stöd genom DigIT Hub måste din organisation uppfylla följande tre kriterier: 

1) Vara baserad i antingen Skåne eller Blekinge (Sverige); 

2) Vara ett litet eller medelstort företag (SME) ELLER en enhet inom den offentliga sektorn;

3) Fokusera brett på områdena "smarta städer" eller "smart industri".

Bli en stödjande partner

Alla har möjlighet att samarbeta med DigIT Hub - oavsett geografiskt läge eller typ av organisation. Vi är alltid intresserade av att höra från potentiella partners som kan hjälpa organisationer i södra Sverige att digitalisera!

Oavsett om du tillhandahåller verktyg för digitalisering, utbildning, testmiljöer eller finansieringsmöjligheter, tveka inte att ta kontakt med vårt team för att undersöka hur vi kan samarbeta. 

Vad folk säger

  • Citat från Jens Grip, Sjöbergska Huset AB: "Jag tyckte att det var bra att samarbeta med människor från olika branscher för att lösa digitaliseringsutmaningar - det ger bra perspektiv på saker och ting. Jag deltog på DigIT Hubs event 'Digitalisering för tillväxt' för att bidra med idéer och kunskap. När man gör det tillsammans med andra öppensinnade människor tycker jag att man får lika mycket kunskap i gengäld!"

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49