Om DigIT Hub Sverige

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH) som hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Bakgrund

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock attetisk teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer. 

Genom DigIT Hub Sweden använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

Grundande partner

DigIT Hub Sweden samordnas av Mobile Heights och leds i samarbete med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet - LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE - Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare dotterbolag är Ideon Innovation, Invest in Skåne och Almi.

Initiativet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Europeisk Digital Innovationshubb

År 2020 inrättades DigIT Hub som ett regionalt digitalt innovationscentrum i södra Sverige. DigIT Hub Sweden har sedan dess fått status som European Digital Innovation Hub (EDIH).

De europeiska digitala innovationscentrumen kommer att fungera som en enda kontaktpunkt som hjälper företag att dynamiskt svara på de digitala utmaningarna och bli mer konkurrenskraftiga. Genom att ge tillgång till teknisk expertis och experimenterande samt möjlighet att "testa innan man investerar" hjälper EDIH:erna företagen att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. De tillhandahåller också innovationstjänster, t.ex. finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling. Miljöfrågor beaktas också, särskilt när det gäller energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

Vad DigIT Hub Sweden erbjuder

9

Verktyg och tjänster

DigIT Hub Sweden hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.

9

Utbildning

DigIT Hub Sweden har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner för att hjälpa till att bygga upp digital kompetens inom din organisation. 

9

Testmiljöer

DigIT Hub Sweden erbjuder miljöer som möjliggöra praktiska demonstrationer och försök innan man investerar i ny utrustning som är avsedd för den egna organisationen.

9

Finansiering och stöd

DigIT Hub Sverige ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa, med direkta tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Att engagera sig i DigIT Hub Sweden

Få stöd

Vi är här för att hjälpa organisationer i södra Sverige att digitalisera! För att vara berättigad till stöd genom DigIT Hub måste din organisation uppfylla följande två kriterier: 

1) Vara ett litet eller medelstort företag (SME) ELLER en enhet inom den offentliga sektorn;

2) Fokusera brett på områdena "smarta städer" eller "smart industri".

 

Bli en stödjande partner

Alla har möjlighet att samarbeta med DigIT Hub Sweden - oavsett geografiskt läge eller typ av organisation. Vi är alltid intresserade av att höra från potentiella partners som kan hjälpa organisationer att digitalisera!

Oavsett om du tillhandahåller verktyg för digitalisering, utbildning, testmiljöer eller finansieringsmöjligheter, tveka inte att ta kontakt med vårt team för att undersöka hur vi kan samarbeta. 

Vad folk säger

  • Citat från Jens Grip, Sjöbergska Huset AB: "Jag tyckte att det var bra att samarbeta med människor från olika branscher för att lösa digitaliseringsutmaningar - det ger bra perspektiv på saker och ting. Jag deltog på DigIT Hubs event 'Digitalisering för tillväxt' för att bidra med idéer och kunskap. När man gör det tillsammans med andra öppensinnade människor tycker jag att man får lika mycket kunskap i gengäld!"

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49