Webbplatsen håller på att byggas om

Vi håller för närvarande på att utveckla en ny version av webbplatsen. Informationen kan vara felaktig under en kort tid då vi övergår från det tidigare DigIT Hub-projektet till det nya DigIT Hub Sweden-projektet. Tack för ditt tålamod!

DigIT Hub Sverige

Vi hjälper den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin i södra Sverige att digitalisera

DigIT Hub medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Smartare tillsammans:

Vi hjälper dig att ta dina digitaliseringsprojekt från idé till verklighet

Digitalisering har förändrat vårt sätt att interagera med kunder, partners och medborgare.

För företag i tillverkningsindustrin, krävs nu digitala omställningar för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta i en alltmer uppkopplad värld.

För den offentliga sektorn, handlar det om att möta nya, digitala förväntningar hos medborgare och använda ny teknologi för att skapa positiv effekt i samhället. 

På DigIT Hub Sweden hjälper vi organisationer i södra Sverige att nå sina digitaliseringsmål - genom att tillhandahålla en välgrundad hubb av verktyg, tjänster, utbildningsmöjligheter och partnernätverk.

Oavsett om du bara har börjat eller har komplexa digitaliseringsutmaningar att ta itu med är DigIT Hub Sweden här för att hjälpa dig på vägen.

Smarta städer

MER HÅLLBARA SÄTT ATT LEVA

Smart industri

MER EFFEKTIVA SÄTT ATT ARBETA

Digitalisering: Hur DigIT Hub Sverige

kan stödja dig

Utbildning och kompetensutveckling

DigIT Hub Sweden har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner för att hjälpa till att bygga upp digital kompetens inom din organisation. Vi bygger digital kapacitet för de som är anställda idag, men också för framtida generationer.

Testmiljöer

Miljöer som gör det möjligt att testa innan man investerar och demonstrera innan man investerar i nya verktyg eller ny utrustning som stöder eller möjliggör digitalisering. Detta erbjuds i både digitala och fysiska miljöer.

Partnernätverk

DigIT Hub Sweden ger tillgång till ett innovationsekosystem som erbjuder en rad verktyg och tjänster för att hjälpa dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.

Finansieringsstöd

DigIT Hub Sweden ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa, med direkta tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå. 

Varför digitalisera?

Det råder enighet om att det inte är möjligt att fortsätta med "business-as-usual" om vi ska kunna uppnå en hållbar och välmående framtid.

Digitalisering hjälper organisationer att möta kunders, anställdas och medborgares nya förväntningar. Här handlar det bland annat om att hitta bättre och effektivare sätt att utföra arbete eller leverera tjänster på, som också är hållbara på lång sikt. Med hjälp av digitalisering kan organisationer nu skräddarsy tjänster i högre grad och samtidigt öka produktiviteten. Vad kan den digitala omställningen göra för dig?

Vi hjälper dig!

Förbli relevant. Förbli en del av framtiden.

Låt oss digitalisera tillsammans

Du är inte ensam på din digitaliseringsresa. Genom DigIT Hub Sweden får du tillgång till verktyg och expertis som möter dig och din organisation precis där ni är - och tar er dit ni vill.

DigIT Hub Sweden samordnas av Mobile Heights och leds i samarbete med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet - LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE - Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare dotterbolag är Ideon Innovation, Invest in Skåne och Almi.

Initiativet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Jag vet inte var jag ska börja när det gäller digitalisering. Hjälp!
Digitalisering betyder olika saker för olika organisationer, liksom behoven och förmågan att genomföra digitala initiativ.

Vi förstår att det kan kännas som en djungel där ute och att det är svårt (och ibland frustrerande!) att veta var man ska börja. Det behövs inga förkunskaper för att ta del av DigIT Hub Swedens tjänster, och vårt team är här för att stödja dig och din organisation utifrån var ni befinner er i er digitaliseringsprocess. Det viktigaste är viljan att komma igång - och att du är här är en bra början. Låt oss stödja dig och din organisation i att ta nästa steg, och ta itu med din digitaliseringsresa tillsammans. 

Kontakta oss för att få veta mer →

Vilken typ av tjänster erbjuder DigIT Hub Sweden?
DigIT Hub Sweden erbjuder ett brett utbud av tjänster till organisationer som vill digitalisera sig. Ambitionen är att möta organisationens unika behov oavsett var på resan du befinner dig. I stort sett erbjuder vi tjänster inom följande områden:

Utbilda: Utbildning & kompetens

Testa: Testmiljöer

Nätverk: Matchmaking i vårt innovationsekosystem

Investera: Stöd till att hitta finansiering

Med den breda och djupa expertis vi har tillgång till genom DigIT Hub Sweden kan vi erbjuda välgrundat stöd till de organisationer som behöver hjälp att komma igång med sina första eller tidiga digitaliseringsprojekt. Vi stöttar även organisationer som redan har påbörjat sin digitaliseringsresa, men som nu är i behov av särskild expertis, vidareutbildning eller ytterligare resurser för att framgångsrikt genomföra sitt digitaliseringsprojekt.

Kontakta oss för att få veta mer → 

Vem kan använda DigIT Hub Sweden's tjänster?
DigIT Hub Swedens tjänster riktar sig till organisationer som uppfyller följande tre kriterier:

1) Typ av organisation

  • Små- och medelstora företag (SMF), eller
  • Förvaltningar inom den offentliga sektorn

2) Plats

  • Skåne, Sverige eller
  • Blekinge, Sverige

3) Verksamhetsområde

  • Smarta städer och smarta samhällen, eller
  • Smart tillverkning och smart industri

Observera: Dessa kriterier gäller endast mottagare och slutanvändare av DigIT Hub Swedens tjänster.

Potentiella partners, bidragsgivare eller leverantörer till DigIT Hub Sweden behöver inte uppfylla de angivna kriterierna och är välkomna att fråga om de vill bli en del av DigIT Hub Swedens utökade nätverk, oavsett storlek, plats eller verksamhetsområde.

Kontakta oss för att få veta mer → 

Är det gratis att använda DigIT Hub Sweden's tjänster?
Ja! DigIT Hub Sweden drivs med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne i södra Sverige. Detta innebär att majoriteten av de tjänster och aktiviteter som erbjuds genom DigIT Hub Sweden är gratis för alla organisationer som använder dem, inklusive (men inte begränsat till) våra digitala verktyg, evenemang, expertis och testmiljöer.

För behov som faller utanför DigIT Hub Swedens ordinarie tjänster kan det också finnas möjligheter till ytterligare finansiering genom DigIT Hub Swedens missionsprogram eller vårt utökade partnernätverk.

Kontakta oss för att få veta mer →

Jag letar efter experter inom digitalisering. Hur kan DigIT Hub hjälpa till?
DigIT Hub Sweden stödjer inte bara organisationer som precis har börjat sin digitaliseringsresa, vi är också här för att engagera tankeledare och experter för att främja utvecklingen inom själva digitaliseringsområdet.

I vårt partnernätverk ingår bland annat forskare från ledande universitet och forskningsinstitut. Förutom deras kombinerade expertis och forskning om digitalisering kan vi också erbjuda tillgång till avancerade laboratoriemiljöer, ett brett utbud av testbäddar och toppmodern teknologi.

DigIT Hub Sweden är också involverad i utformningen av utbildningsprogram för att se till att framtida behov och krav inom digitalisering tillgodoses genom nuvarande utbildning, läroplaner och forskningsagendor. Här är en del av vårt mandat att integrera viktiga aspekter av inkludering, representation, mångfald och hållbarhet.

Kontakta oss för att få veta mer →

Kan DigIT Hub hjälpa mig att hitta finansiering för digitaliseringsprojekt?
Ja! Inom DigIT Hub Sweden finns det olika alternativ för ytterligare finansieringsstöd. Vi har också ett stort stödnätverk av partners - inklusive finansieringsorgan och investerare på både regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer →

  • Citat från Jens Grip, Sjöbergska Huset AB: "Jag tyckte att det var bra att samarbeta med människor från olika branscher för att lösa digitaliseringsutmaningar - det ger bra perspektiv på saker och ting. Jag deltog på DigIT Hubs event 'Digitalisering för tillväxt' för att bidra med idéer och kunskap. När man gör det tillsammans med andra öppensinnade människor tycker jag att man får lika mycket kunskap i gengäld!"

DigIT Hub Sveriges nätverk av grundande partner

Vi stödjer dig på din digitaliseringsresa

Medfinansiär
Medfinansiär
Medfinansiär
Medfinansiär
Samordnare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Partner
Partner
Partner (DIH)
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner (DIH)
Partner
Affiliate
Affiliate
Affiliate

År 2020 inrättades DigIT Hub som ett regionalt digitalt innovationscentrum i södra Sverige. DigIT Hub Sweden har sedan dess valts ut av Europeiska kommissionen som en europeisk digital innovationshubb (EDIH).

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 73 830 66 59