DigIT Hub

Vi hjälper den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin i södra Sverige att digitalisera

DigIT Hub medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Smartare tillsammans:

Vi hjälper dig att ta dina digitaliseringsprojekt från idé till verklighet

Digitalisering har förändrat vårt sätt att interagera med kunder, partners och medborgare.

För företag i tillverkningsindustrin, krävs nu digitala omställningar för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta i en alltmer uppkopplad värld.

För den offentliga sektorn, handlar det om att möta nya, digitala förväntningar hos medborgare och använda ny teknologi för att skapa positiv effekt i samhället. 

Hos DigIT Hub har vi i uppdrag att hjälpa organisationer i södra Sverige att nå sina digitaliseringsmål. Detta gör vi genom att erbjuda en hubb av verktyg, tjänster, utbildningar, testmöjligheter, finansiering och partners.

Oavsett om din organisation precis börjat sin digitaliseringsresa eller har komplexa, digitala utmaningar så är DigIT Hub här för att hjälpa er på vägen.

Smarta städer

MER HÅLLBARA SÄTT ATT LEVA

Smart industri

MER EFFEKTIVA SÄTT ATT ARBETA

Digitalisering: Vad DigIT Hub kan göra för dig

Utbildning och kompetensutveckling

DigIT Hub har nära samarbeten med kompetenscenter, yrkeshögskolor, utbildningsleverantörer och forskningsinstitut. På så sätt kan vi hjälpa dig att bygga digital kompetens inom din organisation.

Testmiljöer

Testbäddar möjliggöra praktiska demonstrationer och försök innan man investerar i nya verktyg eller ny utrustning som stöder eller möjliggör digitalisering. Detta erbjuds i både digitala och fysiska miljöer.

Partnernätverk

DigIT Hub ger tillgång till ett stort innovationsekosystem. Nätverka med partners och leverantörer som hjälper dig att identifiera och implementera lämplig teknik och digitala processer baserat på dina specifika behov.

Finansieringsstöd

Genom DigIT Hub erbjuds du tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå. 

Varför digitalisera?

Det råder enighet om att det inte är möjligt att fortsätta med "business-as-usual" om vi ska kunna uppnå en hållbar och välmående framtid.

Digitalisering hjälper organisationer att möta kunders, anställdas och medborgares nya förväntningar. Här handlar det bland annat om att hitta bättre och effektivare sätt att utföra arbete eller leverera tjänster på, som också är hållbara på lång sikt. Med hjälp av digitalisering kan organisationer nu skräddarsy tjänster i högre grad och samtidigt öka produktiviteten. Vad kan den digitala omställningen göra för dig?

Vi hjälper dig!

Förbli relevant. Förbli en del av framtiden.

Låt oss digitalisera tillsammans

Du är inte ensam på din digitaliseringsresa. Genom DigIT Hub får du tillgång till verktyg och expertis för att hjälpa dig och din organisation där ni befinner er idag - och för att ta er dit ni vill.

DigIT Hub medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne, och leds av de regionala innovationsklustren Mobile Heights, Media Evolution och IUC Syd i samarbete med Lunds universitet (LTH) och Malmö universitet. DigIT Hub stöds också av partners inom offentlig sektor, industri, akademi och forskning.

Jag vet inte var jag ska börja när det gäller digitalisering. Hjälp!

Digitalisering betyder olika saker för olika organisationer, liksom behoven och förmågan att genomföra digitala initiativ.

Vi förstår att det kan kännas som en djungel där ute och att det är svårt (och ibland frustrerande!) att veta var man ska börja. Inga förkunskaper behövs för att ta del av DigIT Hubs tjänster, och vårt team är här för att stödja dig och din organisation utifrån var ni befinner er i digitaliseringsprocessen. Det viktigaste är viljan att komma igång - och att du är här är en bra början. Låt oss hjälpa dig och din organisation att ta nästa steg, och ta itu med er digitaliseringsresa tillsammans. 

Kontakta oss för att få veta mer →

Vilken typ av tjänster erbjuder DigIT Hub?

DigIT Hub erbjuder ett brett utbud av tjänster till organisationer som vill digitalisera. Ambitionen är att tillgodose organisationens unika behov oavsett vart ni befinner er på digitaliseringsresan. Sammanfattat, så erbjuder vi tjänster inom följande områden:

Utbilda: Utbildning & kompetens

Testa: Testmiljöer

Nätverk: Matchmaking i vårt innovationsekosystem

Investera: Stöd till att hitta finansiering

Med den breda kunskap vi har tillgång till genom DigIT Hub kan vi erbjuda ett gediget stöd till de organisationer som behöver hjälp att komma igång med sina första eller tidiga digitaliseringsprojekt. Vi stödjer också organisationer som redan har påbörjat sin digitaliseringsresa, men som nu är i behov av särskild expertis, vidareutbildning eller ytterligare resurser för att framgångsrikt genomföra sina digitaliseringsprojekt.

Kontakta oss för att få veta mer → 

Vem kan använda DigIT Hubs tjänster?

DigIT Hubs tjänster är riktade till organisationer som uppfyller följande tre kriterier:

1) Typ av organisation

  • Små- och medelstora företag (SMF), eller
  • Förvaltningar inom den offentliga sektorn

2) Plats

  • Skåne, Sverige eller
  • Blekinge, Sverige

3) Verksamhetsområde

  • Smarta städer och smarta samhällen, eller
  • Smart tillverkning och smart industri

Observera: Dessa kriterier gäller endast användare av DigIT Hubs tjänster.

Potentiella partners, medfinansiärer eller leverantörer till DigIT Hub behöver inte uppfylla de angivna kriterierna och välkomnas att ansöka om att bli del av DigIT Hubs nätverk - oberoende av storlek, plats eller verksamhetsområde.

Kontakta oss för att få veta mer → 

Är det gratis att använda DigIT Hubs tjänster?

Ja! DigIT Hub drivs med finansiering från bland annat Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne. Detta innebär att majoriteten av de tjänster och aktiviteter som erbjuds via DigIT Hub är gratis för alla organisationer som använder dem, inklusive (men inte begränsat till) våra digitala verktyg, events, expertis och testmiljöer.

För behov som faller utanför DigIT Hubs ordinarie tjänster kan det också finnas möjligheter till ytterligare finansiering genom DigIT Hub Missions-program eller vårt utökade partnernätverk.

Kontakta oss för mer information 

Jag letar efter experter inom digitalisering. Hur kan DigIT Hub hjälpa till?

DigIT Hub stöder inte bara organisationer som precis har börjat sin digitaliseringsresa. Vi är också här för att engagera experter, forskare och kunskapsledare, och därmed främja utvecklingen inom digitalisering.

I vårt partnernätverk ingår bland annat forskare från ledande universitet och forskningsinstitut. Förutom deras kombinerade expertis och forskning om digitalisering kan vi också erbjuda tillgång till avancerade laboratoriemiljöer, ett brett utbud av testbäddar och toppmodern teknologi.

DigIT Hub bidrar också till utformningen av nya utbildningsprogram som ska tillgodose framtida behov inom digitalisering. Detta gör vi genom initiativ som fokuserar på utbildningsutbud, läroplaner och forskningsagendor. Här är en viktig del av vårt mandat också att jobba för inkludering, representation, mångfald och hållbarhet inom området.

Kontakta oss för att få veta mer →

Kan DigIT Hub hjälpa mig att hitta finansiering för digitaliseringsprojekt?

Ja! Inom DigIT Hub finns det olika alternativ för finansieringsstöd. Vi har också ett stort stödnätverk av partners - inklusive finansieringsorgan och investerare på både regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer →

  • Citat från Jens Grip, Sjöbergska Huset AB: "Jag tyckte att det var bra att samarbeta med människor från olika branscher för att lösa digitaliseringsutmaningar - det ger bra perspektiv på saker och ting. Jag deltog på DigIT Hubs event 'Digitalisering för tillväxt' för att bidra med idéer och kunskap. När man gör det tillsammans med andra öppensinnade människor tycker jag att man får lika mycket kunskap i gengäld!"

DigIT Hubs grundande partners

Vi stödjer dig på din digitaliseringsresa

Medfinansiär

Medfinansiär

Projektansvarig

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

År 2020 upprättades DigIT Hub som en regional Digital Innovations Hubb (DIH) i södra Sverige. DigIT Hub har sedan dess valts ut av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova som en svensk kandidat att även få status som Europeisk Digital Innovations Hubb (EDIH).

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49