Kvinna framför en grupp människor representerar samarbetet.

10 mars 2022

Skånes och Blekinges innovationssystem – kraftsamling för att accelerera företags användning av hållbar AI

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge gick 2022 samman i ett gemensamt projekt för att hjälpa små- och medelstora företag förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Fokus ligger framför allt på användningsområden som bidrar till ökad affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet.

Projektet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU-satsningen REACT-EU som skapats för att med hjälp av digital teknik stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin.

– Genom DigIT Hub AI gör vi en ordentlig satsning för att öka förståelsen kring möjligheterna med artificiell intelligens. AI handlar inte om futuristiska, talande robotar utan om teknik som kan användas av företag här och nu för att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Förutom utbildningar inom AI erbjuds bolag också hjälp till att implementera sina egna AI-projekt, säger Ola Svedin, VD på Mobile Heights.

Budgeten för projektet är på 10 Mkr över 2 år, och målet med satsningen är att nå 1000 företag med information och utbildningsinsatser kring AI. Av dessa ska 100 företag få genomgå en AI-mognadsanalys, och därutöver ska minst 10 pilotprojekt inom hållbar AI startas.

Projektet leds av Mobile Heights i samverkan med Media Evolution, IUC Syd, Sustainable Business Hub, Livsmedelsakademin, Packbridge, Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank och Jämställd Utveckling Skåne. Lunds universitet, Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola bidrar med utbildningar samt tillgång till AI-forskare och studenter för företagen. Satsningen finansieras av EU, Region Skåne och Region Blekinge.

– Vi ser att den samling verktyg som artificiell intelligens omfattar är av stort värde för alla bolag vi träffar. De möjligheter och utmaningar man står inför är många gånger gemensamma, och går på tvärs över branscher. Här finns det en stor vilja hos små- och medelstora företag att samarbeta. Vi är därför extra glada att se uppslutningen bland projektets ledande klusterorganisationer och universitet i Skåne och Blekinge, då det är i denna samlande kraften vi kommer åstadkomma störst skillnad för företagens utveckling, säger Magnus Thure, VD på Media Evolution.

– Det händer mycket spännande inom artificiell intelligens i södra Sverige, och detta initiativet är ett sätt för oss att hjälpa företag tillgodogöra sig den samlade kunskapen och kompetensen. Här ser vi att DigIT Hub AI fungerar som en viktig brygga mellan AI-experter och näringslivet, säger Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds Tekniska Högskola.

I vårt pressmeddelande kan du läsa mer om satsningen:

Skip to content