Mediakit och
varumärkesguide

DigIT Hubs logotyp representerar hubbens ständiga rörelse. Den syftar till möjligheter utanför den etablerade boxen och fungerar som en förenande kraft i det nätverk som DigIT Hub både representerar och är aktiv inom.

An initiative co-funded by the European Union

Material

DigIT Hubs brand book

I vår varumärkesguide hittar du följande:

  • Logotyper (inklusive riktlinjer för användning)
  • Informationsansvar gentemot EU
  • Färgpalett
  • Typografi och användning av typsnitt
  • Versalisering
  • Moodboard och exempelbilder

Logo

DigIT Hubs logotyper

Det finns ingen regel för när de olika färgerna ska användas, men ta alltid hänsyn till grundläggande principer för grafisk design – så som placering, kontrast och balans. Mer information finns i vår brand book.

Frågor?

Kontakta Olivia Samuelsson, Kommunikationsansvarig på DigIT Hub

Så här skriver du DigIT Hub

Informationsansvar gentemot EU

Display av EU-logotypen

Som mottagare av medel från Europeiska Unionen finns det ett särskilt informationsansvar när DigIT Hub presenteras för allmänheten.

European-Regional-Development-Fund-ERDF-Logo-black

Vad innebär detta?

Detta innebär att EU-logotypen måste användas i all extern kommunikation som syftar till att informera om och/eller marknadsföra DigIT Hubs aktiviteter.

Detta gäller till exempel: webbplatser, broschyrer, affischer, PowerPoint-presentationer, annonser och filmer samt material för konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och tävlingar.

Användning

Tumregeln är att EU-logotypen bör presenteras i samma storlek som DigIT Hub-logotypen. Se fullständiga riktlinjer på följande webbplats: Tillväxtverket .

“I participated at DigIT Hubs hackathon “Digitalization for growth” in order to increase my understanding of the digitalization challengers organisations stand before today; and where I am able to contribute in solving them. I highly appreciated the inviting and open setting, and found that there was many good ideas being discussed”

Emma Overgaard
Implementation Consultant – Grade AB

Skip to content