Future Talk: Skills Supply

Hosted online

(Hosted in Swedish) Varmt välkommen till en träff där vi tillsammans fokuserar på effektfull och genomförbar kompetensförsörjning. Du får träffa företrädare från olika delar av näringslivet, framförallt tillverkande industri, som på olika sätt arbetar aktivt med kompetensförsörjning, dels i sin egen organisation men också på bransch- och näringslivsnivå.

Starting a Start-up in CleanTech & Digitalisation

Hosted online

Interested in cleantech or digitalization? Considering becoming an entrepreneur? This is an opportunity for students and aspiring entrepreneurs to meet experienced female entrepreneurs, expand your network and meet people who can help you succeed. Join us!

Femtech – a story of change

Media Evolution City Stora Varvsgatan 6a, Malmö

2 women in tech: a story of change. They ploughed through biases and inequality and it seems like they made it. How? Come and listen! DigIT Hub invites you to Media Evolution City for an afternoon filled with inspiration, data, and tips.

FESTO – Utbildning hur och när du vill!

Hosted online

Festo Didactic är en världsledande leverantör av utrustning och lösningar för teknisk utbildning och kompetensutveckling. De kommer under en timmes tid presentera och demonstrera Festos egna lärplattform.

Smarta IoT-tjänster i praktiken

Media Evolution City Stora Varvsgatan 6a, Malmö

Det första steget är alltid det svårare, därför har vi satt ihop en workshop för att hjälpa dig och din organisation att gå från idé till handling. Denna eftermiddag träffar ni IoT och tjänsteutvecklings-experter från Sensative och Noodl och får prova på verkliga verktyg.