DigIT Hub Speaker Series: Collaborative Robots in Production

Hosted online

(Hosted in Swedish) Kollaborativa robotar i produktion - vad är det egentligen, och hur kan de användas för att automatisera befintlig produktionsutrustning? Den 23 september gästas DigIT Hub Speaker Series av Ola Mellström från Universal Robots, som kommer att prata om robotisering med kollaborativa robotar och hur denna typ av robotar idag har automatiserat befintlig produktionsutrustning världen över.