Utbildning & kompetens

DigIT Hub har nära samarbeten med kompetenscenter, yrkeshögskolor, utbildningsleverantörer och forskningsinstitut för att hjälpa dig att bygga digital kompetens inom din organisation

An initiative co-funded by the European Union

Vi stöttar dig med utbildning och digital kompetens

Ny teknik och digitala processer måste förstås för att kunna användas – vilket gör att digital kompetens och utbildning är avgörande för lyckade digitaliseringsinitiativ.

Hos DigIT Hub samarbetar vi med utbildningsanordnare för att stödja kompetensutveckling och digitala färdigheter på både grundläggande och avancerad nivå.

Arrangemang

DigIT Hub arrangerar en mängd olika events för att öka digitala kunskaper hos organisationer och dess anställda.

Kurser

DigIT Hub arbetar i nära samarbete med kompetenscentrum och högskolor för att utveckla skräddarsydda utbildningsprogram inom digitalisering som både möter nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden.

Forskning

DigIT Hub fungerar som en brygga mellan den privata sektorn, den offentliga sektorn och forskningsinstitutioner.

Skip to content