Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder ett flertal labb- och testmiljöer inriktade på olika ämnen.

I IoT-labbet finns ingenjörer och forskare som jobbar med tillämpade IoT-applikationer och kan förmedla vad IoT innebär, vilka möjligheter som finns och hur tekniken fungerar. För små och medelstora företag som deltar kan det bidra med möjligheter för att effektivisera sin verksamhet, reducera sin kostnadsmassa och/eller sitt koldioxidavtryck eller utveckla nya digitala innovationer och affärsmodeller.

High Performance Computing Center (HPCC) är ett centrum för att hantera stora datamängder som erbjuder tjänster och en mötesplats för forskare, företag och offentlig sektor. Forskare och företag kan få tillgång till HPCC:s avancerade infrastruktur för databehandling och lagring på ett sätt som är enkelt och lättförståeligt. SMF kan få stöd och hjälp för att komma vidare med sin datadrivna utveckling.

I BusinessLab utforskar, utrustar och utvecklar Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet dagens och morgondagens ledare, organisationer och samhälle. BusinessLab är tänkt att vara en innovativ samverkansmiljö där ekonomihögskolans studenter, lärare och forskare tillsammans med organisationer och företag ges möjlighet att omsätta vetenskap och entreprenöriellt driv till nya affärsidéer och skarpa företagscase.

Skip to content