Nätverka
med våra partners

DigIT Hub sätter slutanvändare och leverantörer av tekniska lösningar i kontakt med varandra

An initiative co-funded by the European Union

Nätverka för digitalisering

I hjärtat av varje digitaliseringsinitiativ finns verktyg och tjänster som stödjer och möjliggör integrering av ny teknik och nya arbetssätt.

DigIT Hub är här för att hjälpa dig att skapa kontakter i vårt breda nätverk och innovationsekosystem. På så sätt får du hjälp till att identifiera ny digital teknik, resurser och leverantörer som kan vara användbara på din digitaliseringsresa.

Utbildning

DigIT Hub har nära samarbeten med kompetenscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitut.

Testmiljöer

Testmiljöer gör det möjligt att experimentera med ny teknologi innan man gör en investering.

Finansieringsstöd

DigIT Hub erbjuder tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd.

Nätverka

Har du frågor

Lisa Jedlid
Skills & Training
lisa@digithub.se
Assigned via Media Evolution

Skip to content