Missions-program

Genom DigIT Hubs Missions-program kan små- och medelstora företag och offentlig sektor ansöka om upp till 750 000 kronor i expertstöd för sina interna digitaliseringsprojekt.

Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i den egna organisationen, och som delas som referensfall för andra organisationer.

Skip to content