Finansieringsstöd

Hitta finansieringsmöjligheter och rådgivning inför ditt digitaliseringsarbete med hjälp av DigIT Hub

Vi öppnar dörrar för finansiering av digitala initiativ

Lite hjälp räcker långt, och tillgång till finansiering är en viktig förutsättning för digitaliseringsinitiativ.

DigIT Hub kan hjälpa dig att få kontakt med finansieringsrådgivare, ger vägledning vad gäller finansieringsprogram och stöttar dig i att identifiera andra relevanta finansieringsmöjligheter.

Digitaliseringscheckar

Få finansiering för digitala initiativ i din egen organisation – värderat upp till 250 000 kronor.

Missions-program

Genom DigIT Hubs Missions-program kan små- och medelstora företag samt den offentliga sektorn ansöka om upp till 750 000 kronor.

Tillgång till Europa

Europeiska kommissionen hjälper organisationer att digitalisera genom att bygga upp ett nätverk av digitala innovationshubbar i Europa (EDIH).

Skip to content