DigIT Hubs

Styrgrupp

Vårt uppdrag

Vi ge råd till DigIT Hub-teamet och se till att resultaten levereras och att resultaten uppnås

ANDERS NILSSON

Nolato

Huvudingenjör och PM

ANNA GILLQUIST

Region Skåne

Strateg för digitalisering

CAMILLA DAHLIN

IUC Syd

Vice ordförande och senior rådgivare

Charlotta Johnsson

Lunds universitet

Professor

EVA VATI

VATI i Sverige

VD och grundare

JOHAN FRITHIOF KARLBERG

Lunds kommun

Digitaliseringschef/CIO

Magnus Thure

Utveckling av medierna

VD och styrelseledamot

MARIA STELLINGER ERNBLAD

Malmö stad

Chef för digitalisering

MATTIAS ESBJÖRNSSON

RISE Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut)

Förste projektledare för forskningsprojekt

OLA SVEDIN

Mobile Heights

VD

PAUL DAVIDSSON

Malmö universitet

Professor

Som stöd för vårt arbete har vi anlitat en extern revisor (Pro & Pro AB) för att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra processer och resultat i förhållande till DigIT Hubs fastställda mål och effekter.

Kontakta oss

MALMÖ: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Media Evolution

LUND: Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Mobile Heights

TELEFON: +46 (0) 76 866 28 49